Asianajotoimisto Jouko Aaltonen

Toimistomme on jo kohta viisikymmentä vuotta toiminut helsinkiläinen asianajotoimisto, joka palvelee niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin kattavasti eri siviiliasioissa.

Asianajajan ammattinimitystä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies. Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö. Lisätietoja Suomen Asianajajaliitosta: www.asianajajaliitto.fi