Asianajopalvelut

Asianajotoimisto Jouko Aaltonen Oy:n palvelee pääasiassa koti- ja ulkomaisia yksityishenkilöitä sekä pk-yrityksiä. Toimisto on yleistoimisto toiminnan painopistealojen ollessa perhe- ja perintöoikeus, insolvenssioikeus, sopimusoikeus, kiinteistö- ja rakennusoikeus sekä rikos- ja siviilioikeudenkäynnit.

Palveluhinnasto

Hinnat ovat euroissa ja sisältävät arvonlisäveroa 24%. Hinnasto on voimassa toistaiseksi, oikeus muutoksiin pidätetään.

TAVANOMAISTEN ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

Avioehtosopimus

 • Sopimuksen laatiminen 175,00-350,00
 • Jättäminen maistraattiin 80,00

Luovutuskirjat

 • Irtaimen kauppa 210,00 - 850,00
 • Irtaimen lahja 150,00 - 850,00
 • Kiinteistön kauppa 300,00 - 1250,00
 • Kiinteistön lahja 250,00 - 850,00
 • Lahjaveroilmoitus 80,00 - 120,00
 • Lainhuutohakemus 125,00 - 350,00
 • Testamentti 160,00 - 850,00

NEUVOTTELUT TOIMISTOSSA

 • Ajankäytön mukaan vähintään 198,40 / tunti (160,00 alv 0%)
 • Vaativat asiat alkaen 223,20 / tunti (180,00 alv 0%)

PERUNKIRJOITUSPALKKIO

Kirjattavien bruttovarojen mukaan seuraavasti:

Vakioerä euroa Alarajan ylittävältä osalta
0 - 20 000 400 1,22 %
20 001 - 100 000 645 0,5 %
100 001 - 350 000 1 045 0,3 %

Pesissä, joiden bruttovarat ylittävät 350 000 euroa, perunkirjoituspalkkio harkitaan olosuhteiden mukaan taulukosta ilmeneviä periaatteita noudattaen.

Jos pesän selvittäminen ja arvioiminen on tavanomaista vaikeampaa, tapahtuu ilman omaisten myötävaikutusta tai perunkirjoitus on muusta syystä työläämpi, korotetaan palkkiota silmällä pitäen lisätyön määrää ja asian taloudellista arvoa.

Poikkeuksellisen yksinkertaisissa perunkirjoituksissa tai erikseen sovittaessa voidaan palkkiota alentaa.

PESÄNSELVITYS, OSITUS YMS. TEHTÄVÄT

Pesänselvitystyöstä veloitetaan 198,40 euroa/tunti. Jakopalkkio määrätään erikseen ja mikäli jako on tavanomainen noudatetaan perunkirjoituspalkkiota. Työläämmissä jaoissa palkkiota korotetaan jaon vaativan työmäärän ja taloudellisen arvon perusteella.

MUUT TOIMEKSIANNOT

Palkkio tavanomaisesta asianajotyöstä veloitetaan käytettyjen tehokkaiden työtuntien mukaan. Mikäli muuta ei ole sovittu, on hinta 198,40 euroa/tunti.

Vaativissa ja matkustusta edellyttävissä toimeksiannoissa sovitaan laskutusperusteet erikseen edellä olevia pääperiaatteita noudattaen.

OIKEUDENKÄYNNIT

Oikeudenkäynneistä veloitetaan normaalitapauksissa 210,80 euroa/tunti, kuitenkin vähintään 500 euroa / esiintyminen.

Oikeudenkäyntien muista toimenpiteistä veloitetaan tuntitaksan mukaisesti.

Poikkeuksellisen vaativissa oikeudenkäynneissä tuntitaksaa voidaan korottaa.

TOIMEKSIANNON KULUT

Toimeksiannosta johtuvat suoranaiset kulut veloitetaan asiakkaalta aiheutuneiden kulujen määräisinä.